مبلمان به چند دسته تقسیم می‌شود؟ (1)
ادامه مطلب
books

مبلمان به چند دسته تقسیم می‌شود؟ (۱)

مبلمان قطعات زیادی دارد و این قطعات پرشمار از انواع میز‌ها، صندلی‌ها، مبل‌ها و دیگر موارد را می‌توان با توجه به شباهت و تمایزات آن‌ها به دسته‌های گوناگون تقسیم کرد. در این مطلب و مطالب آتی به توضیح این موضوع می‌پردازیم که هر مبلمان از حیث عملکرد، کیفیت، هدف، تکنولوژی و فرم به چند گروه تقسیم می‌شوند و هر کدام از این گروه‌ها چه مدل‌هایی را در برمی‌گیرند. 

ادامه مطلب