پنکه در زمستان
ادامه مطلب
سایر

استفده از پنکه در زمستان برای جا به جایی هوای گرم در خانه

دیگر همه ما حال و هوای زمستانی را در خانه خود احساس می کنیم و سوز سرما حسابی ما را به پوشیدن لباس های گرم سوق داده است. اما آنچه پیداست این است: معدود افرادی هستند که در این هوای سرد پنکه ای خریداری می کنند چرا که نمی دانند به کمک این وسیله می توانند خانه خود را گرم تر کنند.

ادامه مطلب