زندگی روستایی
ادامه مطلب
سبک زندگی

تاثیرات طراحی و معماری بر روی کیفیت زندگی روستایی

توجه به کیفیت زندگی در سال‌های اخیر، به علت نقش بسزایی که در سلامت روان فردی دارد، رو به فزونی گذاشته است. کیفیت زندگی در مقیاس شهری و روستایی دو فاکتور کاملا متفاوت هستند. متاسفانه بیشترین تمرکز تا به حال بر روی زندگی‌های شهری بوده است. این موضع باعث ایجاد ضعف در کیفیت زندگی در روستاها و در نتیجه مهاجرت روستانشینان به شهر‌ها شده است.

ادامه مطلب