طراحی مجتمع مسکونی
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

طراحی مجتمع مسکونی خارق العاده ای در ژاپن

معماری پایدار یا همان معماری سبز یکی از رویکردهای نوین در معماری است که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه معماران و طراحان معاصر قرار گرفته است.در این رویکرد هدف اصلی هماهنگ ساختن معماری انسان ساخت با محیط طبیعی برای بهبود بخشیدن به آب و هوا ، صرف جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است.

ادامه مطلب