ارگونومی در دورکاری
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

توجه به ارگونومی در دوران دورکاری

این روزها با گسترش ویروس کرونا اوضاع به سمتی رفته است که بسیاری از مردم در خانه هایشان کار می کنند. برای فاصله گیری اجتماعی ما نیاز به راهکارهای جدید داریم و بهترین راه کارکردن افراد در مکان هایی به غیر از دفتر کارشان و در محیط های کم رفت و آمدتر و خصوصی تر است.

ادامه مطلب