کرسی؛ از گذشته تا به امروز
ادامه مطلب
سایر

کرسی؛ از گذشته تا به امروز

زمستان از راه می رسد و هوا روز به روز سرد تر می شود. چه چیز دلچسب تر از یک خانه ی گرم که از سوز و سرمای زمستان به آن پناه ببریم؟ در زمستان هر آنچه که گرممان کند، دلچسب خواهد شد؛ از لباس های بافتنی گرفته تا پتو و شوفاژ و بخاری! اما نظر شما راجع به کرسی چیست؟ آیا تجربه ی استفاده از آن را دارید؟
اگر متولد دهه ی ۴۰ به قبل باشید، به احتمال زیاد در خانه های خود اگر نه، اما در خانه ی پدر بزرگ و مادر بزرگتان تجربه ی گرم شدن زیر لحاف قطور کرسی را داشته اید، گرمای مطبوعی که هرگز بخاری و شوفاژ و امثالهم نمی توانند برایتان به ارمغان آورند.
از گرمای کرسی که بگذریم، می توانیم آن را نوعی مجمع برای دورهمی ها بدانیم و یاد آور خاطره های دلپذیری که کوچک و بزرگ دور خود جمع می کرد. چیزی به یاد می آورید؟
 

ادامه مطلب