باغ کتاب کجاست؟
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

باغ کتاب کجاست؟(بخش دوم)

باغ کتاب تهران که در تپه های عباس آباد واقع شده ، بزرگترین مرکز سرگرمی های علمی وفرهنگی کشور است که از غرب با موزه ی دفاع مقدس و از شرق با کتابخانه ی ملی همسایه است.این مجموعه مدرن ترین مرکز علم کشور برای کودکان و دارالفنون جدیدی برای علوم قرن بیست و یکم است.همانطور که در  بخش یک این مطلب اشاره شد این مجموعه در چهار بلوک اصلی توسط مهندس سام طهرانچی طراحی شده است که در این مقاله بخش های متنوع و جالب هر بلوک را مشاهده خواهید کرد.

ادامه مطلب