شلف و کتابخانه
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

راهنمای استفاده از کتابخانه شلف و باکس در منزل

در ظاهر خرید و استفاده از باکس، شلف و کتابخانه خیلی آسان به نظر می رسد. یک جای خالی یا گوشه دنج در خانه پیدا می کنید، کتابخانه، شلف یا باکس را در آن موقعیت قرارداده یا نصب می کنید و کتاب ها را داخلش می چینید.

ادامه مطلب