کتابخانه هایی که فقط کتابخانه نیستند
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

کتابخانه هایی که فقط کتابخانه نیستند

در دنیای مدرن امروزی و با دسترسی به انبوه کتاب های الکترونیک و با توجه به کوچک شدن متراژ خانه ها دیگر کتابخانه ها یکی از اجزای فرعی دکوراسیون به شمار می روند و بسیاری از افراد به علت کمبود فضا از خرید آن خودداری می کنند. غافل از اینکه کتابخانه ها می توانند صرفا جایی برای نگهداری کتاب ها نباشند و برای داشتن یک کتابخانه همیشه نیاز به فضای بزرگی نیست و از آنها می توان به عنوان یک عنصر دکوراتیو فعال با عملکردهای مختلف در چیدمان فضا استفاده کرد.

ادامه مطلب