جایی برای کتابخوان ها نیست
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

جایی برای کتابخوان ها نیست

هرسال روز کتاب که می شود همه به یاد این می افتیم که از پایین بودن سرانه مطالعه گلایه کنیم و مسئولان فرهنگی با وعده هایشان به اهالی نشر و فرهنگ می کوشند بر حسب توانشان برای رفع مشکل راه حل هایی ارائه کنند.  در موشکافی علل پایین بودن مطالعه این انتقاد رایج را هم یادمان نمی رود که تمایل به اندوختن و دریافت آسان اما سطحی اطلاعات در شبکه های اجتماعی و به طور کل اینترنت باعث شده میزان مطالعه کمتر و کمتر شده و چاپ و نشر کتاب به خطر بیفتد. دوست داران کتاب و مطالعه و مسئولین هر یک به طریقی سعی می کنند دین خود به کتاب و کتاب خوانی را ادا کنند و موجب تشویق دیگران شوند. اما چه کسی است که نداند این تلاش ها چندان هم موفق نبوده و هر سال مثل یک دور باطل همان حرف ها تکرار می شود؟ اگر احداث کتابخانه و کتاب فروشی های جدید در راستای تشویق کتابخوانی را جزئی از این تلاش بدانیم که حتما همینطور است می خواهیم مروری بر اثر بخشی فعالیت های این بخش از زنجیره مطالعه داشته باشیم و با توجه به حوزه فعالیتمان در این میان نگاهی نیز به طراحی داخلی و محیطی کتابفروشی ها و کتابخانه ها و به طور کلی نهادهای مرتبط با کتابخوانی و خدمات آن ها بیندازیم؛ به مناسبت روز جهانی کتاب و حق مولف.

ادامه مطلب