نگاهی به تاریخ معماری و دکوراسیون داخلی در اروپا و آمریکا در قرن بیستم (2)
ادامه مطلب
بزرگان معماری

نگاهی به تاریخ معماری و دکوراسیون داخلی در اروپا و آمریکا در قرن بیستم (۲)

در بخش اول در مورد معماران بزرگ اروپائی قرن بیستم همچون Walter Gropius, Mies van der Rohe-, Le Corbusier – Gio Ponti سخن راندیم و تاثیراتی که در سفر نسبتا بلند مدت جورج نلسون به اروپا بر او داشتند را برشمردیم ، در حدی که او را با معماران صاحب نام آمریکائی پیرو مدرنیسم همچون فرانک لوید رایت آشنا نمودند و نلسون هم در بازگشت به آمریکا به سراغ رایت رفت و با او آشنا شد و با همکاری او انجمن معماران آمریکا را بنیان گذاشت.

ادامه مطلب