ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

کاربرد شیشه رنگی در معماری از گذشته تا امروز (۲)

در طول تاریخ شیشه های رنگی بخشی از معماری سنتی ایران و هم چنین کشور های دیگر بوده است. یکی از المان های مهم برای طراحی فضای داخلی دلپذیرتر و هم چنین نمای زیبای ساختمان در گذشته شیشه های رنگی بوده اند. در مطلب پیش  درباره شیشه رنگی در معماری سنتی ایران و کاربرد ویژه آن در تابستان گفتیم و در این مطلب نحوه استفاده از شیشه رنگی در معماری مدرن و معاصر جهان را بررسی می کنیم با مرور نمونه هایی شاخص.

ادامه مطلب

کاربرد شیشه رنگی در معماری از گذشته تا امروز (1)
ادامه مطلب
تابستان

کاربرد شیشه رنگی در معماری از گذشته تا امروز (۱)

تلالو نورهای رنگارنگ روی دیوارهای کاشی کاری شده و حتی روی حوض فیروزه ای حیاط، پر آرایه بودن و پر جزئیات بودن معماری ایرانی را به حدکمال رسانده است. عبور نور از شیشه های رنگی و رنگ گرفتنشان سبب می شود در هر لحظه از روز طرح جدیدی از مشبک کاری ها بر روی دیوارها و کف زمین نقش ببندد. اما شکل گرفتن این تصاویر رویایی و مواج تنها دلیل طراحان و معماران ایرانی برای استفاده از شیشه رنگی در معماری نیست. این شیشه ها در تابستان مثل عینک دودی برای خانه ها عمل می کنند و شدت نور و گرما را کاهش می دهند و در زمستان با رنگ های گرم و درخشانِ نوری که ازشان عبور می کند، سردی هوا را می شکنند. 

ادامه مطلب