طراحی متفاوت مجموعه نوری 38
ادامه مطلب
نور و نورپردازی

طراحی متفاوت مجموعه نوری ۳۸

شیشه‌گری هنر شکل دادن به شیشه است. هنرمند در این هنر، ابتدا ماده شیشه را حرارت می‌دهد تا نرم و نیمه مایع شود.سپس بوسیله دستها یا ابزار مخصوص یا دمیدن اشکال زیبایی را با آن پدید می‌آورد.

ادامه مطلب