رنگ های جسورانه در دکوراسیون
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

رنگ های جسورانه در دکوراسیون

چگونه می توان با استفاده از رنگ های مد و جسورانه دکوراسیونی خاص و متفاوت داشت؟ رنگ های جسورانه حس عجیبی به محیط می دهند حسی که اجزای دیگر فضا نمی توانند به محیط بدهند. اغلب می بینیم که افراد دوست دارند در طراحی داخلی محیط از رنگ ها بهره ببرند. این رنگ ها در اغلب اوقات کمک می کنند تا اجزای کنارهم در فضا هماهنگی و همنشینی بهتری پیدا کنند. اما نحوه کاربرد آنها بسیار مهم است. در این مقاله لیستی از ترفندها و قواعد استفاده از رنگ های جسورانه در دکوراسیون را برای شما تهیه کرده ایم.

ادامه مطلب