کاربردهای بین بگ
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

بین بگ چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اولین بین بگ ها کیسه هایی کوچک بودند که با لوبیاهای خشک شده و یا دانه های خشک برنج یا ذرت پر می شدند و محلی برای استراحت کارگران در کارخانه ها بودند.

ادامه مطلب