دکوراسیون اتاق مطالعه برای پشت کنکوری ها در تابستان
ادامه مطلب
تابستان

دکوراسیون اتاق مطالعه برای پشت کنکوری ها در تابستان

شما از کدام دسته هستید؟ آن هایی که تابستان با پایان یافتن امتحاناتشان شروع می شود و یا آن هایی که تابستان برایشان تازه آغاز یک سال جدید و مهم تحصیلی است؟! پشت کنکوری ها و دانش آموزان سال آخر دبیرستان بیشتر از هر کسی قدر روزهای بلند و تمام نشدنی این فصل را می دانند. روزهایی که البته با وجود طولانی بودن، به چشم بر هم زدنی تمام می شوند. مخصوصا اگر از برنامه ریزی جناب مشاور عقب باشی و صفحات نخوانده و تست های نزده ازت پیشی بگیرند. خوابالودگی، استرس بیش از حد، بی خیالی و عدم تمرکز موضوعاتی هستند که هرچقدر انگیزه داشته باشید و تلاش کنید می توانند بر فرآیند درس خواندن تاثیر منفی بگذارند. حتی مطالعات نشان داده بستری که در آن به مطالعه می پردازید و در به یادآوردن اطلاعات نقش مهمی دارد. روانشناسی محیطی که به بررسی تاثیر محیط بر روان افراد می پردازد اینجا هم وارد شده و توصیه هایی دارد برای ایجاد فضایی مناسب مطالعه. حتی کارشناسان طراحی داخلی و دکوراسیون هم ایده های آزمون شده ای را برای بهتر کردن شرایط اتاق درس و یا اتاق خواب کنکوری ها دارند.

ادامه مطلب