خانه‌ای با طراحی شبیه پل در کانادا
ادامه مطلب
معماری معاصر

خانه‌ای با طراحی شبیه پل در کانادا

برخی از خانه هایی که ساخته می شوند، طراحی های بسیار ویژه و خاصی دارند که نمونه هایش را کمتر می توان یافت. برای مثال، طراحی تعداد اندکی از خانه ها به شکل پل است. این خانه‌ها نه تنها به لحاظ فرم و طرح متفاوت هستند بلکه دارای سازه‌هایی خاص و ویژه‌اند، طوری که بتوانند بار مرده و زنده‌ی خانه را به خوبی تحمل کرده و استقامت بالایی داشته باشند.

ادامه مطلب