چرا باید برای پاییز هم خانه تکانی کنیم؟
ادامه مطلب
سایر

چرا باید برای پاییز هم خانه تکانی کنیم؟

آیا شما هم از آن دسته از افراد هستید که اسم خانه تکانی هم بدنتان را به لرزه می اندازد؟  هنگام خانه تکانی انقدر کار هست که تمامی افراد خانواده را مشغول کند و کسی از گزند سنگینی تمیزکاری در امان نماند. با این حال اگر به دنبال راه حل مناسبی برای راحت تر شدن خانه تکانی بهاری هستید باید بگویم جواب آسان است: همه ی کارها را برای اول بهار نگذارید. متخصصان امر، خانه تکانی پاییزی را بخش مهمی از روند تمییز نگه داشتن خانه و وسایل می دانند. قابل درک است که خانه تکانی فعالیت مورد علاقه کسی نیست اما باید بدانیم که انجام خانه تکانی پاییزی هم به حفظ بهتر وسایل خانه کمک می کند و هم کار را برای خانه تکانی بهاری ساده تر.

ادامه مطلب