هیجان انگیزترین پارک ها و زمین های بازی در جهان!
ادامه مطلب
تابستان

هیجان انگیزترین پارک ها و زمین های بازی در جهان!

دوره تاب و سرسره های فلزی زمان کودکی ما که در گرمای تابستان داغ می شدند و غیر قبل استفاده، گذشته است و حالا تاب ها و سرسرهای کلاسیک جای خودشان را به انواع و اقسام وسایل جدید و متفاوت داده اند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر هدف از ایجاد زمین های بازی فقط سرگرمی نیست و پارک ها زمین های بازی محلی هستند برای پرورش توانایی ها و مهارت های بدنی و  افزایش خلاقیت. در این مقاله با چند نمونه از هیجان انگیزترین پارک ها و زمین های بازی در جهان آشنا خواهیم شد که هر بزرگسالی را هم سر ذوق می آورد!

ادامه مطلب