پارتیشن شیشه ای اداری
ادامه مطلب
فضای اداری

پارتیشن شیشه ای اداری

با توجه به سطوح همتراز شیشه ای ،دیوارایجاد شده با این پارتیشن می تواند سطوح پیوسته ای را پوشش دهد.با انعکاس نور، سطوح ترکیبی...

ادامه مطلب