10طراح مبلمان معاصر که باید آن‌ها را بشناسیم
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

۱۰طراح مبلمان معاصر که باید آن‌ها را بشناسیم

در قرن بیستم جنبش‌های مهمی شکل‌ گرفته است از جمله جنبش هایی در راستای مدرنیسم و این جنبش‌ها و تغییر وتحولات در حیطه ی طراحی از جمله طراحی مبلمان بی‌تاثیر نبوده‌اند. در ادامه به معرفی ۱۰ طراح تاثیرگذار و مهم در قرن ۲۰ و نمونه طراحی های مهم آن‌ها می‌پردازیم.

ادامه مطلب