صندلی نویسندگان
ادامه مطلب
محصول و طراح ماندگار

صندلی نویسندگان : پائولو کوئلیو

اگر قرار باشد برای یکی از شخصیتهای مشهور مبلمانی را طراحی کنید از کجا شروع می کنید و به چه ویژگی هایی توجه خواهید کرد؟ ممکن است شما هم مثل من به آن فکر کرده باشید و بررسی نمونه های مختلف آن بتواند در مسیر طراحی به شما کمک کند .به عنوان مثال اگر قرار باشد برای یک نویسنده ی معروف یک صندلی را طراحی کنید این صندلی چه شکلی خواهد داشت و چه نکاتی را در نظر خواهید گرفت.در این مطلب با صندلی منحصر به فردی آشنا خواهید شد که برای نویسنده ی معروف پائولو کوئلیو طراحی شده است.

ادامه مطلب