مصاحبه با Jasper Morrison
ادامه مطلب
محصول و طراح ماندگار

مصاحبه با Jasper Morrison طراح سال ۲۰۱۶ از نگاه مجله ی آلمانی A&W

عنوان طراح سال ۲۰۱۶ مجله ی A&W این بار به طراح بریتانیایی Jasper Morrison تعلق گرفت. این عنوان مهم و به رسمیت شناخته شده ، توسط ویراستاران مجله ی آلمانی Architektur & Wohnen به طراحان صنعتی ، معماران ، طراحان دکوراسیون داخلی و به طور کل طراحانی  تعلق می گیرد که نقش به سزایی در شکل دهی به طراحی معاصر داشته اند.این عنوان از سال ۱۹۹۷ به طراحان مختلفی تعلق گرفته است که  عبارتست از: Tokujin Yoshioka در سال ۲۰۱۱ ، Werner Aisslinger در سال ۲۰۱۴ ، Michele de lucchi در سال ۲۰۱۵ و نهایتا Jasper Morrison در سال ۲۰۱۶.

ادامه مطلب