مسجد شیخ لطف الله
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

مسجد شیخ لطف الله

مسجد شیخ لطف‌الله که درسال در سال ۱۶۰۲ – ۱۶۱۹ میلادی ساخته شده است یکی از مساجدتاریخی شهر اصفهان می باشد که در دوران صفویه بنا شده‌است. این مسجد شاهکاری از معماری و کاشی‌کاری در قرن یازدهم هجری است که توسط استاد محمدرضا اصفهانی از معماران سرشناس آن دوره ساخته شده‌است.

ادامه مطلب