مسابقه بزرگ fusics
ادامه مطلب
رویدادها

مسابقه بزرگ fusics

شرکت SCHOTT CERAN® یک شرکت آلمانی پیشرو در بازار جهانی درزمینه‌ی تولید پانل‌های آشپزخانه‌ی سرامیکی است. در این شرکت اختراع و استفاده از روش‌های جدید هرگز متوقف نمی‌شود. این کمپانی معتقد است که هنوز ایده‌های ناشناخته‌ی بسیاری وجود دارد که می‌تواند فضای آشپزخانه را دگرگون کند. کنجکاوی در کشف ایده‌های نو سبب شده که این شرکت به سمت طرح‌ریزی و برگزاری یک رقابت ویژه هدایت شود. 

ادامه مطلب