کارهایی که برای داشتن یک خانه همیشه مرتب باید انجام دهید!
ادامه مطلب
سبک زندگی

کارهایی که برای داشتن یک خانه همیشه مرتب باید انجام دهید!

هیچ بعید نیست در فاصله کوتاه پایان یافتن خانه تکانی تا لحظه تحویل سال، خانه دوباره دچار بی‌نظمی شود. خصوصا اگر فرزند کوچک داشته باشید و از اول خانواده را به نظم و ترتیب عادت نداده باشید. اما برای اینکه خستگی خانه تکانی در تنتان نماند و بتوانید این نظم را نه فقط تا پایان سیزدهم عید که تا آخر سال برقرار نگه دارید باید کمی سبک زندگی‌تان را عوض کنید. سبک زندگی و شیوه تفکر جدیدی را انتخاب کنید که آشفتگی‌ در آن جایی ندارد و اصلا به وجود نمی‌آید که بخواهید حلش کنید!

ادامه مطلب