ادامه مطلب
تابستان

مد و دکوراسیون تابستانی ۲۰۱۹

مد و دکوراسیون ارتباط مستقیم و متقابلی با یکدیگر دارند. چه در طرح و فرم بصری و چه در ایده ها و مفاهیمی که دنبال می کنند. معمولا به طراحان دکوراسیون داخلی توصیه می شود که از ترندهای دنیای مد باخبر باشند و به دلایل پیدا و پنهان پشت ترندها در پوشاک توجه کنند. حتی مدل های خاص و لوکسی که مخاطبان محدودتری دارند و درهفته ها و نمایش های فشن به نمایش درمی آیند هم مورد توجه هستند. البته که تاثیر مد و دکوراسیون یکطرفه نیست و مد به ویژه از طراحی ها و معماری های برجسته و همینطور طراحی های صحنه و دکوراسیون فیلم ها تاثیر گرفته است. از طرف دیگر تشابه مد و دکوراسیون گاهی لزوما به دلیل تاثیر این دو از یکدیگر نیست و هر دو متاثر از فضای عمومی جامعه جهانی هستند. برای مثال زمانی که محیط زیست به عنوان یک مسئله اساسی در جهان مطرح می شود طراحی پایدار و سبز چه در استفاده از مواد دوست دار محیط زیست و چه در فرم بصری در دکوراسیون و مد نمود پیدا می کند و شاهد حرکتی همسوی این دو حوزه هستیم. از طرفی مد و دکوراسیون در دنیای امروز به عنوان ابزاری برای «بیان خود» مطرح هستند و همین موضوع این دو را به یکدیگر نزدیکتر می کند. در این مطلب چند نمونه از ترندهای مد تابستانی ۲۰۱۹ و مدل هایی را که مجموعه های بهار و تابستان ۲۰۱۹ برندهای مطرح مد قرار داشت معرفی کرده ایم و نمونه استفاده از این ایده را در دکوراسیون آورده ایم. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب