شرکت طراحی داخلی
ادامه مطلب
فضای رستوران و غذاخوری

شرکت طراحی داخلی

تصاویر زیر مربوط به رستوران نور در شهر کوردوبای اسپانیا است که توسط شرکت طراحی داخلی GG طراحی و ساخته شده است.این رستوران یک فضای غذاخوری معمولی نبوده و بیشتر شبیه به یک پروژه ای فرهنگی است که برای مشتریان تجربه ای  فرهنگی  متفاوت و وابسته به غذا را ایجاد می نماید.

ادامه مطلب