تاریخچه باوهاوس
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

تاریخچه باوهاوس Bauhaus و تحلیل عملکرد و تاثیرات آن بر مدرنیسم و دنیای هنر بعد از جنگ جهانی اول (بخش

باوهاوس Bauhaus از پایه و اساس، خود را به عنوان بخشی از جنبش مدرن و به عنوان میاندار مدرنیسم می دید. این مدرسه طراحی که از مهاجرت هنرمندان و گرد هم آمدن ایده های ایشان، ایجاد شده بود ، توسعه و تعامل میان گروه های مختلف از معماران، برنامه ریزان شهری، هنرمندان، دانشمندان و طراحان را ایجاد کرده بود. ایده های سازنده ای که در باوهاوس شکل گرفت نتیجه جنبش هنرها و صنایع دوره پیش از جنگ جهانی اول بود ، به ویژه آنکه جنبش آموزش و پرورش مترقی و رو به رشد و حرکت و تصور کلی از مفهوم Gesamtkunstwerk (تمامیت کار هنری) و همچنین آموزش زیبایی در تمام زمینه های زندگی را توسط  Deutscher Werkbund (فدراسیون کار آلمان) و هنر نو به نمایش می گذاشت.

ادامه مطلب

مدرسه هنر معماری باوهاوس ( بخش اول )
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مدرسه هنر معماری باوهاوس Bauhaus زمینه ساز معماری قرن بیستم (بخش اول)

باوهاوس که به آلمانی Bauhaus نوشته می شود به معنی خانه معماری است . Bauhaus  همچنین نام یک مدرسهٔ معماری و هنرهای کاربردی در آلمان از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ بود.

ادامه مطلب