معلمان و محرومیت مضاعف در فضای آموزشی
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

معلمان و محرومیت مضاعف در فضای آموزشی

امروزه همانطور که نقش دانش آموز تغییر کرده است، نقش معلم نیز به تناسب با آن به روز شده است. در محیط یادگیری قرن بیست و یکم، معلمان اکنون نقش تسهیل کننده یادگیری برای دانش آموزان را ایفا می کنند. آنها با ایجاد محیط های خلاق سعی در رشد مهارتی دانش آموزان دارند. در هر مدرسه دانش آموزان می آیند و می روند. اما ستون های واقعی در هر موسسه آموزشی، کارکنان هستند. بنابراین انتظار می رود برای آنها محیطی طراحی و فراهم شود که بهترین بهره وری را داشته باشند. طراحی اتاق کارکنان یکی از مهمترین و در عین حال اغلب نادیده گرفته شده در کل مدرسه است. حتی در زمان تعمیرات و نگهداری فضای مدرسه، دفاتر و اتاق کارکنان به طور کلی در اولویت آخر قرار می گیرند. به مناسبت روز معلم نگاهی داشته ایم به بایدها و نبایدهای طراحی محیط کاری معلمان که معمولا در فضاهای آموزشی کشور ما نادیده گرفته می شود.

ادامه مطلب