مدارس مدرن
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مدارس مدرن : اهمیت فضا در آموزش دانش آموزان خردسال

مدرسه "English for Fun"  در سال ۲۰۱۱ در اسپانیا با هدف آموزش زبان انگلیسی با روش های مدرن و سرگرم کننده به دانش آموزان با وضعیت های مختلف روانشناسی و جسمانی تاسیس شده است.  این مدرسه که بر اساس رویکرد فلسفی رجیو امیلیا طراحی شده فضایی نوآورانه دارد و در طراحی آن استفاده از خلاقیت، تخیل و حواس پنجگانه مد نظر قرار گرفته شده است .

ادامه مطلب