محیط آموزشی خلاق
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

تأثیر محیط آموزشی خلاق بر یادگیری دانش آموزان

اگر کمی به گذشته بازگردیم و به دوران تحصیل خود نگاهی بیندازیم چندان رضایتی از کیفیت فضای آموزشی و تعلیمات داده شده نداریم. اگر چه برای بسیاری از ما تصویر واضحی از فضای آموزشی خلاقانه وجود ندارد و گاهی تصور می کنیم که خلق چنین فضایی نیازمند صرف هزینه های بالاست. در هر حال روشن است که دانش آموزان در سنین مختلف نیازهای آموزشی متفاوتی دارند و ما در این نوشته قصد داریم تا به این سؤال پاسخ دهیم که آیا یک فضای آموزشی خلاق بر موفقیت دانش آموزان تأثیرگذار است؟

ادامه مطلب