استفاده از آینه در دکوراسیون خانه
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

استفاده از آیینه در دکوراسیون منزل، کجا و چگونه؟

همه ما زیبایی را دوست داریم چرا که سبب می شود انرژی بسیار مثبتی به ما القا شود. به طبع زیبا سازی فضا هم بسیار مهم است. یک فضای دنج و خفه انرژی منفی متصاعد می کند و یک فضای شاد که المان های زیبایی شناختی در آن استفاده شده باشد حتما انرژی مثبتی را در فضا نشر می دهد. برای رسیدن به این هدف می توان از ایده های مختلف دکوراسیون داخلی بهره برد و از وسایل مختلفی استفاده کرد که یکی از این وسایل که در زیباسازی فضا بسیار مورد استفاده قرار می گیرد آیینه است.

ادامه مطلب