مجموعه غذاخوری جدید IKEA
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

مجموعه غذاخوری جدید IKEA برای کمک به حفظ ارتباطات جمعی

تیم طراحی IKEA در تایوان راه بسیار زیرکانه ای را برای اینکه مردم در هنگام صرف غذا ارتباطات خود را حفظ کنند، برگزیده است ، به این ترتیب که افرادی که دور میز می نشینند برای اینکه غدا پخته شود لازم است که موبایل های خود را در زیر ظرف قراردهند.

ادامه مطلب