بستنی ها در شهر!
ادامه مطلب
تابستان

بستنی ها در شهر!

امروزه به هر شهری در هر جای دنیا سفر کنید شاهد مجسمه های زیبایی هستید که در راستای زیباسازی فضای شهری در میدان های اصلی یا در گوشه و کنار شهر نصب شده اند. این مجسمه ها می توانند آثار پیچیده هنرمندان بزرگ، تندیس افراد معروف یا آثار خلاقانه هنرمندهای ناشناخته باشند. برخی از این مجسمه ها دائمی هستند و به نماد آن شهر تبدیل می شوند ولی برخی دیگر موقتی اند و بسته به تغییر رویدادها و فصل ها تغییر می کنند. یکی از ایده های جذاب برای ساخت مجسمه و نصب در گوشه و کنار شهرها ایده مجسمه های بستنی است. دیدن یک بستنی غول پیکر هنگامی که افراد در تابستان از گرما کلافه شده اند حتما آنها را سر ذوق خواهد آورد. در این مقاله به معرفی چند مجسمه بستنی در شهرهای مختلف و یکی از جالبترین مجسمها های بستنی در شهر کلن و مجسمه سازش می پردازم.

ادامه مطلب