گلیم در دکوراسیون
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

ترفندهایی برای استفاده از گلیم در دکوراسیون منزل

گلیم یکی از انواع صنایع دستی پوششی است که از مواد اولیه متفاوتی بافته می شود. بافت های سنتی یکی از اجزای جدانشدنی از دکوراسیون خانه های ایرانی است. گلیم تنها به کشور ما محدود نمی شود و در افغانستان، اوکراین، قفقاز، سوریه، لبنان، ترکیه، رومانی، لهستان، مجارستان و عربستان نیز در انواع گوناگون با طرح و نقش هایی مربوط به منطقه جغرافیایی شان بافته می شود و در هرکدام از کشورها نام خاصی را دارد.

ادامه مطلب