ترکیب مبلمان و صنایع دستی در آثار ندا دبس
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

ترکیب مبلمان و صنایع دستی در آثار ندا دبس

قالیچه های قدرتمند زنان، مبلمان خاتم کاری جذاب و سینی های تاتامی با رنگ های نئون؛ ندا دبس ایده ها، مهارت ها و تکنیک هایی را که از سفرهای خود به دست آورده است به منظور ایجاد یک نوع تبادل فرهنگی منحصر به فرد با یک دیگر ترکیب می کند. او می گوید: «طراحی های من هم ساخته دستها هستند و هم ساخته سرزمین ها». این طراح لبنانی به علاقه اش به نقش دست های سازنده انسان ها برای توضیح داستان ها و طرح هایش و ایجاد احساس تعلق می گوید و برای همین از شهر مورد علاقه اش بیروت شروع می کند.

ادامه مطلب