استفاده‌‌ دوباره از مبلمان قدیمی
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

استفاده‌‌ دوباره از مبلمان قدیمی چرا و چگونه؟

بعضی افراد هستند که مایلند با مد روز پیش بروند ح-تی در خرید مبلمان منزل. جدا از اینکه آیا این کار درست است یا خیر بعد از گذشت یک سال ترند مبلمان تغییر می کند و بیشتر اوقات با اینکه آن مبل ها هنوز سالم و قابل استفاده هستند افراد خواهان تغغر مبلمان خود هستند اما آیا در شرایط اقتصادی امروز این کار درست است؟

ادامه مطلب