مبلمان شیک
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

مبلمان شیک

تصاویر زیر مربوط به یک صندلی راحتی و میز عسلی می باشد که توسط Peter Qvist طراحی شده اند.تضاد میان سادگی و پیچیدگی ،همان چیزی است که این مبلمان را منحصربه فرد می کند.

ادامه مطلب