مهم‌ترین شرکت‌های تولیدکننده مبلمان (1)
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

مهم‌ترین شرکت‌های تولیدکننده مبلمان (۱)

هرساله محصولات بسیاری در زمینه مبلمان در کشورهای مختلف طراحی و تولید می‌شوند و تعداد شرکت‌ها در این زمینه رو به افزایش است. امابرخی از شرکت های بزرگ این حوزه علیرغم گذشت سال های بسیار از تاسیس شان  همچنان درصدر جایگاه تولید کنندگان در سراسر جهان قراردارند.

در ادامه این مطلب برخی از این شرکت‌ها معرفی می‌شوند.

 

ادامه مطلب