پورشه 911 در سالن خانه شما !؟
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

پورشه ۹۱۱ در سالن خانه شما !؟

اتومبیل پورشه ۹۱۱ الهام بخش  طراحان لهستانی LUC Siodmok و ANDRE Sapierzynski که با نام  تجاری LUC&ANDRE  لوک و آندره فعالیت می کنند بوده و  باعث شد این دو برای اولین بار ۹ELEVEN  مجموعه مبلمان خود را در سال ۲۰۱۴ در نمایشگاه سوئیس به معرض نمایش گذاشتند.

ادامه مطلب