دکوراسیون اداری از قرن هفدهم تا امروز (قسمت دوم)
ادامه مطلب
فضای اداری

دکوراسیون اداری از قرن هفدهم تا امروز (قسمت دوم)

در قسمت اول این مطلب به بررسی دکوراسیون های اداری از قرن ۱۷ تا دهه ۱۹۶۰ میلادی پرداختیم. سبک هایی که در این دوران رایج بودند عمدتا به استفاده بهینه از فضا و کاهش هزینه ها تمرکز داشتند. افزون بر این، مبلمان اداری عنصر غایب در این رویکردها بود که اغلب مورد توجه قرار نمی گرفت. نیمه دوم قرن بیستم اما ماجرا کمی متفاوت بود و طراحان دکوراسیون به زمینه های دیگری نظیر مبلمان اداری و نیازهای فنی و اجتماعی کارکنان نیز توجه کردند.

ادامه مطلب