مبلمانی متفاوت به نام "صندلی صفر "
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

مبلمانی متفاوت به نام “صندلی صفر “

سیب نیوتن که او را به فکر فرو برد و کارهای اینشتین که فیزیک را متحول کرد هر دو مفهومی را در دل خود نهان دارند و آن هم گرانش است. گرانشی که ضعیف‌تر از آن‌ چیزی است که فکرش را می‌کنید و عجیب‌تر از آن‌چیزی است که تصورش را می‌کنید.

ادامه مطلب