مبلمانی برای کلاس‌های درس آینده
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مبلمانی برای کلاس‌های درس آینده

راحتی و انعطاف برای کلاس‌های درس آینده؛ این شاید بهترین عنوانی باشد که بتوان برای میز و صندلی‌های طراحی شده توسط گروه Royal Technologies در استودیو CCS MFA انتخاب کرد. این مبلمان این قابلیت را دارد که با انواع روش‌های آموزشی سازگار شود و نیازهای مختلف یک کلاس درس را برآورده سازد.

ادامه مطلب