تجربه ای فضایی
ادامه مطلب
فضای تجاری و فروش

تجربه ای فضایی

هنرمند ۵۰ ساله آلمانی، ماجراجو و آینده نگر michael najjar اولین هنرمندیست که به فضا سفرخواهد کرد .او که از سال ۲۰۱۱ در حال انجام تمرینات لازم برای این سفر در قالب پروژه‌ی شرکت ویرجین گالکتیک بوده‌است، مجموعه آثاری به نام «فضای بیرونی» خلق کرده ‌است. او در این آثار، زوایای مختلف سفرهای فضایی را در قرن بیست و یکم مورد بررسی قرار داده است. نجار اواخر سال جاری به فضا سفر خواهد کرد.

ادامه مطلب