مصاحبه با ماسامیشی کاتایاما
ادامه مطلب
بزرگان معماری

مصاحبه با Masamichi Katayama ماسامیشی کاتایاما طراح ژاپنی از شرکت Wonderwall واندروال

Wonderwall واندروال یک شرکت طراحی داخلی است که در سال ۲۰۰۰ بوسیله Masamichi Katayama ماسامیشی کاتایاما تاسیس شده است. گرچه مرکز این استودیو در توکیو قرار دارد لیکن کاتایاما و تیم همکارش گروه وسیعی از پروژه ها را در سراسر جهان به انجام رسانده اند، که شامل کارهائی در اروپا ، چین و استرالیا می باشد. شرکت Wonderwall واندروال اخیرا مشغول انجام پروژه ای برای شرکت تولید لباس Diesel دیزل می باشد، آخرین پروژه فروشگاه خرده فروشی در شهر نیویورک، که بخشی از ایجاد کانسپت جدیدی از برند diesel دیزل در سطح جهانی است که در حال انجام می باشد.   در موقعیتی که فروشگاه مذکور در حال بازگشائی است، یکی از سایت های مشهور دکوراسیون به نام   designboom مصاحبه ای با کاتایاما در مورد چگونگی شکل گیری و رشد این پروژه و نظرات شخصی و فلسفه طراحی ایشان انجام داده است که در اینجا متن این مصاحبه را که می تواند برای طراحان ما الهام بخش باشد می آوریم :

ادامه مطلب