مشهورترین طراحان مبلمان ایتالیائی
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

مشهورترین طراحان مبلمان مدرنیست ایتالیائی (۳)، Mario Bellini

(Mario Bellini (1935

این طراح ایتالیایی درسال ۱۹۶۳ به عنوان معمار آموزش دیده و مشاور  درشرکت اولیوتی Olivetti  استخدام شد. معروفیت نام تجاری Olivetti به بلینی آزادی بسیاری داد . او تعاریف خاصی را برای طراحی  پس از جنگ ایجاد شده بود، به خوبی  به کاربرد و طراحی مبلمان خود را با اشکال منحنی های ارگانیک و با استفاده از مواد کیفی به انجام رساند که در عین حال امکان تولید انبوه نیز داشت. 

ادامه مطلب