لوستر شش ضلعی
ادامه مطلب
نور و نورپردازی

لوستر شش ضلعی

لوستر شش ضلعی: لوستر شش ضلعی در گروه لوستر های چند وجهی قرار می‌گیرند. لوستر های چند وجهی ازجمله لوستر های مدرن محسوب می شوند...

ادامه مطلب