لوسترهای سال 2017
ادامه مطلب
نور و نورپردازی

لوسترهای سال ۲۰۱۷

گالری های David Gill در لندن مجموعه ای از لوسترهای جدیدی را که توسط هفت طراح بزرگ به نام های : Zaha Hadid , Fredrikson Stallard , Mattia Bonetti , Barnaby Barford , Fernando & Humberto Campana , Gaetano Pesce , Jacopo Foggini طراحی شده اند را به نمایش گذاشته است.

ادامه مطلب