لامپی با عملکردی شبیه به پیستون
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

لامپی با عملکردی شبیه به پیستون

پیستون، جزئی از موتورهای رفت و برگشتی، پمپ‌ها و کمپرسورهای رفت و برگشتی و استوانه‌های نیوماتیکی و مکانیزم‌های مشابه‌است. پیستون، در این مکانیزم‌ها، بخش متحرکی است که در داخل یک سیلندر قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب